Đèn ngôi sao 2 mảnh size đại (63m)

Đèn ngôi sao 2 mảnh size đại (63m) Đèn lồng ngôi sao- trắng

Đèn ngôi sao 2 mảnh size đại (63m)

55.000 đ

Mô tả:

Đèn ngôi sao 2 mảnh

Share this on:

Nội dung

Đèn ngôi sao 2 mảnh

Màu: trắng
Chất liệu: nhựa